Finančná gramotnosť ANALYTICKÝ ČLÁNOK

Prevrat v škole. Finančnú kultúru vyučujú aj na telesnej

V škole nastal nový vietor vo vzdelávaní.