Finančná gramotnosť Rozhovor

Matematikárka: Žiakov nechcem učiť vzorce. Majú problém povedať, čo vypočítali

Katarína Sedmáková si kladie otázku, čo má vlastne žiakov naučiť.