Podnikanie Rozhovor

Koho prepustiť a komu zvýšiť mzdu? Také otázky budú riešiť firmy

Predstavy zamestnancov sa menia, mzda nie je vždy motiváciou.